Rose's Feng Shui  
Välkommen

SvenskaEnglish

Feng ShuiFeng Shui betyder vind och vatten, två fenomen i naturen med vilkas rörelsemönster vi kan beskriva flödet av Chi-energin som virvlar osynligt runt oss. Hur Chi rör sig i ett rum beror till stor del på placeringen av möbler, men även former, ytor och material inverkar.

Inom Feng Shuin används fem element. Förutom vatten är de eld, jord, metall och trä. Oftast mår kroppen bäst i en miljö där det råder balans mellan elementen, men vi kan också förstärka något eller några av dem för att få en miljö som ger bättre förutsättningar för t.ex. mer kreativitet, eller tvärt om ett större lugn.

Vår omgivning och närmiljö påverkar oss också dagligen med färger och former som lämnar avtryck på vårt undermedvetna. Färger har olika våglängd av energi som påverkar oss. Många känner kanske en ökning av pulsen i ett rum med starka röda färger, lugn i en omgivning med mycket blått och en pirrande glädje i rummet med gula väggar.
Med Feng Shuins kunskaper är det möjligt att ”läsa av” ett rum och se vilka positiva förändringar som kan göras för att bättre tillgodose dina behov.

Många gånger är det små förändringar som ger stort genomslag och bidrar till att förändra rummets känsla, men ibland behöver du göra större förändringar som t.ex. att byta sovrum.

Historiskt sett är Feng Shui en flera tusen år gammal lära främst från Kina. Från början spreds den muntligt och hade funnits i lång tid innan de första skrifterna nedtecknades om läran. I modern tid har Feng Shui spridits även till västvärlden och i takt med det också fått flera olika inriktningar. De största av dem är dock formskolan och kompasskolan, vilka båda tillhör de ursprungliga inriktningarna.


Rose's Feng Shui
Palmelundsv 8 - SE387 96 Köpingsvik - Tel: +46(0)73-805 16 13 - Email: info@roses-fs.se

 
    :